BBT voor de zuivelindustrie

zuivel
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor de zuivelindustrie in kaart. Meer specifiek gaat het om milieutechnieken die toegepast worden bij een aantal activiteiten in industriële zuivelbedrijven, zoals de productie van consumptiemelk, geëvaporeerde en gecondenseerde melk, boter, kaas, yoghurt, roomijs, melk- en weipoeder en neutrale zuiveldesserts.

In de eerste plaats wil deze studie nagaan welke de BBT zijn om emissies naar het water te beperken en aanbevelingen formuleren op het vlak van lozingsvoorwaarden. Verder worden de technieken ter beperking van emissies naar de lucht (o.a. stof) opgelijst en wordt een voorstel van sectorale stofnorm geformuleerd. Daarnaast komt ook de selectie van milieutechnieken om o.a. watergebruik, energieverbruik en afval / nevenstromen te voorkomen of beperken aan bod. Dit rapport vertaalt verder nog de conclusies van de Europese BREF voor de voedingsindustrie naar de situatie van de Vlaamse zuivelindustrie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot september 2007.