Droge rookgasreiniging

Terug naar het overzicht

Droge rookgasreiniging
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT geassocieerde emissieniveaus: stof 5-20 mg/Nm³ en PCDD/PCDF <0,1 ng TEQ/Nm³.

Studie BREF Gieterijen (SF)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2005
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren