Diffuse emissies naar lucht afkomstig van stof, geur en bioaerosol uit behandelingsstappen in de open lucht verminderen door het gebruiken van semipermeabele membraanafdekkingen, of de aanpassing van de activiteit aan de meteorologische omstandighede...

Terug naar het overzicht

Diffuse emissies naar lucht afkomstig van stof, geur en bioaerosol uit behandelingsstappen in de open lucht verminderen door het gebruiken van semipermeabele membraanafdekkingen, of de aanpassing van de activiteit aan de meteorologische omstandigheden, zoals vermeld in BBT 37 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Bioaerosolen
Sectoren