Degelijke opslag van niet-sectorspecifieke gevaarlijke vloeistoffen