De verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen en het wegwaaien van papier voor hergebruik en diffuse stofemissies verminderen door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 42 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

De verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen en het wegwaaien van papier voor hergebruik en diffuse stofemissies verminderen door toepassing van een of meer van de technieken vermeld in BBT 42 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren