Bij gebruik van thermische of katalytische naverbranding, de BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NOx bereiken, zonodig door gebruik van een een DeNOx systeem (b.v. SCR en SNCR) of een twee traps verbranding

Terug naar het overzicht

Bij gebruik van thermische of katalytische naverbranding, de BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NOx bereiken, zonodig door gebruik van een een DeNOx systeem (b.v. SCR en SNCR) of een twee traps verbranding
Techniektype
BBT
Extra informatie

BBT-gerelateerde emissiewaarden voor NOx: 0,1- 0,3 kg/uur of 13-50 mg/m³ (bij input van N-houdende organische verbindingen: 25-150 mg/m³).

Studie BREF Organische fijnchemie (OFC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2006
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren