Besproeien van opslag en bewegingsroutes

Terug naar het overzicht

Besproeien van opslag en bewegingsroutes
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel kan genomen worden indien na het nemen van de maatregelen in 4.2.1 er nog visueel waarneembare stofverspreiding plaatsvindt.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Lucht
    • Stof
Sectoren
  • Minerale producten
    • Productie van asfalt
      • Aanvoer en opslag van materialen