Beperking van geurimmissie door verhoging van schoorsteen (emissiepunt), vergroting van uittreesnelheid en/of vergroting van warmte-inhoud

Terug naar het overzicht

Beperking van geurimmissie door verhoging van schoorsteen (emissiepunt), vergroting van uittreesnelheid en/of vergroting van warmte-inhoud
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

De techniek is geen echte geurverwijderingstechniek, maar kan de geur wel minder hinderlijk maken. De techniek kan in uitzonderlijke gevallen bij bestaande installaties, waarbij lokale geurhinder verregaandemaatregelen vereist, een oplossing bieden.

Studie BBT-studie inwendig reinigen van recipiënten
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren