Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht (andere dan die welke naar de zwavelzuurinstallatie worden geleid), afkomstig van de pyrometallurgische zinkproductie, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 119 van de BBT-conclusies v...

Terug naar het overzicht

Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht (andere dan die welke naar de zwavelzuurinstallatie worden geleid), afkomstig van de pyrometallurgische zinkproductie, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 119 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Extra informatie

In het geval van een hoog gehalte aan organisch koolstof in de concentraten (bv. circa 10 volumeprocent) zijn doekfilters mogelijk niet toepasbaar wegens het vastkoeken van de doeken en kunnen andere technieken (bv. natte gaswasser) worden gebruikt.

Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren