Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht, afkomstig van het smelten, legeren en gieten van zinkstaven en de productie van zinkpoeder, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 128 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht, afkomstig van het smelten, legeren en gieten van zinkstaven en de productie van zinkpoeder, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 128 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren