Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht, afkomstig van het smelten van metallische of gemengde metallische/oxidische stromen, en afkomstig van de slakafrookoven en de Waelz-oven, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 122 van...

Terug naar het overzicht

Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht, afkomstig van het smelten van metallische of gemengde metallische/oxidische stromen, en afkomstig van de slakafrookoven en de Waelz-oven, door toepassing van een doekfilter zoals vermeld in BBT 122 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Extra informatie

Een doekfilter is mogelijk niet toepasbaar voor klinkerwerken (waarbij chloriden moeten worden gereduceerd in plaats van metaaloxiden).

Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren