Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht afkomstig van het omsmelten, raffineren en gieten bij de productie van primair lood en secundair lood en/of tin, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 97 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van stof- en metaalemissies naar lucht afkomstig van het omsmelten, raffineren en gieten bij de productie van primair lood en secundair lood en/of tin, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 97 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren