Beperken van SO2-emissies naar lucht (andere dan die welke naar de zwavelzuurinstallatie worden geleid), afkomstig van de pyrometallurgische zinkproductie, door toepassing van een natte ontzwavelingstechniek zoals vermeld in BBT 120 van de BBT-conclu...

Terug naar het overzicht

Beperken van SO2-emissies naar lucht (andere dan die welke naar de zwavelzuurinstallatie worden geleid), afkomstig van de pyrometallurgische zinkproductie, door toepassing van een natte ontzwavelingstechniek zoals vermeld in BBT 120 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren