Beperken van nikkel- en chlooremissies naar lucht, afkomstig van atmosferische uitloging of uitloging onder druk, door toepassing van een natte gaswasser zoals vermeld in BBT 172 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van nikkel- en chlooremissies naar lucht, afkomstig van atmosferische uitloging of uitloging onder druk, door toepassing van een natte gaswasser zoals vermeld in BBT 172 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren