Beperken van diffuse emissies, afkomstig van de raffinage op basis van extractie met oplosmiddelen, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 168 van de BBT-conclusies voor NFM

Terug naar het overzicht

Beperken van diffuse emissies, afkomstig van de raffinage op basis van extractie met oplosmiddelen, door toepassing van de technieken vermeld in BBT 168 van de BBT-conclusies voor NFM
Techniektype
BBT
Studie BREF Non-ferrometaalindustrie (NFM)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2017
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren