Bepalen van het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie, zoals vermeld in BBT 2 van de...

Terug naar het overzicht

Bepalen van het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie, zoals vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor WI
Techniektype
BBT
Extra informatie

Voor de prestatietest is geen EN-norm beschikbaar om het rendement van een ketel van een verbrandingsinstallatie te bepalen. Voor verbrandingsinstallaties met een roosteroven mag richtlijn RL 7 van het FDBR worden gebruikt.

Studie BREF Afvalverbranding (WI)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie december 2019
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
 • Energie
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Afvalverbranding
   • Verbranding van huisvuil
   • Verbranding van gevaarlijk afval
   • Verbranding van afvalwaterzuiveringsslib
   • Verbranding van medisch afval