Beluchten van het afvalwaterbekken

Terug naar het overzicht

Beluchten van het afvalwaterbekken
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT indien overige maatregelen (ondermeer zuivering van het afvalwater, b.v. door rietveldzuivering) niet volstaan om geurhinder tengevolge van opslag en gebruik van het afvalwater te vermijden.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren