Alle delen van de installatie waar organisch belast afvalwater kan ontstaan, voorzien van een vloeistofdichte vloer

Terug naar het overzicht

Alle delen van de installatie waar organisch belast afvalwater kan ontstaan, voorzien van een vloeistofdichte vloer
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Met mogelijke uitzonderingen voor kleinschalige compostering, onder nader te bepalen voorwaarden, rekening houdend met het risico op verontreiniging van bodem en grondwater en met het nog in ontwikkeling zijnde beleidskader inzake kleinschalige compostering (zie paragraaf 4.4).

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren