Afzuiging van de proceslucht en behandeling van de afgezogen lucht in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter

Terug naar het overzicht

Afzuiging van de proceslucht en behandeling van de afgezogen lucht in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT indien overige BBT's niet volstaan om geurhinder te vermijden, rekening houdend met b.v. de ligging van de installatie en de aard van de verwerkte materialen

Extra informatie

Zonder de procesvoering af te sluiten van de buitenlucht, maar met luchtafzuiging door middel van zuigbeluchting (zie maatregel 18)

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren