Afvalwatertypes gescheiden houden naargelang hun samenstelling en belasting