Afvalreductie - Nat fractioneren

Terug naar het overzicht

Afvalreductie - Nat fractioneren
Techniektype
BBT
Extra informatie

Wanneer de bodemasopwerkingsinstallatie gekoppeld is aan een verbrandingsinstallatie kan het waswater hergebruikt worden als proceswater in de verbrandingsinstallatie.

Studie BBT voor de behandeling van bodemas van huisvuilverbranding
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2008
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Stof
  • Metalen
   • Cd
   • Pb
   • Cr
   • Zn
   • Overige metalen
 • Afval en materialen
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Afvalverbranding
   • Bodemasbehandeling