Afscannen van platen om te komen tot optimale snijvlakken

Terug naar het overzicht

Afscannen van platen om te komen tot optimale snijvlakken
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Deze maatregel is vooral bedoeld voor grotere bedrijven; de toepassing van deze maatregel is niet mogelijk voor bepaalde type platen waarbij het uitzicht en de tekening van de steen van belang zijn.

Studie BBT voor natuursteen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren