Afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater en toepassen voor hergebruik, buffering, infiltratie of verdamping

Terug naar het overzicht

Afkoppelen van niet-verontreinigd hemelwater en toepassen voor hergebruik, buffering, infiltratie of verdamping
Techniektype
BBT
Extra informatie

Zie BBT-studie “Hergebruik, buffering, infiltratie en verdamping van hemelwater van bedrijfsgebouwen en –oppervlakken”.

Studie BBT voor natuursteen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2004
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren