Afgezogen ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH₃ te verwijderen

Terug naar het overzicht

Afgezogen ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH3 te verwijderen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle luchtstromen die hoge NH3 concentraties bevatten.

Extra informatie

Indien ook een biofilter aanwezig is, dient de zure wasser voor de biofilter geplaatst te worden (zie ook maatregelen 13, conditionering van de in de biofilter te behandelen lucht). Een alternatief voor de combinatie zure wasser + biofilter is de biotrickling-filter.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Geur
  • NH3
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Biologische behandeling van afval
   • Vergisting