Afgezogen ventilatielucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter

Terug naar het overzicht

Afgezogen ventilatielucht behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter
Techniektype
BBT
Wanneer is dit BBT?

Uitzondering: Omdat een biofilter of gelijkaardige geurverwijderingsinstallatie minder goede geurverwijderingsrendementen geeft bij lage geurconcentraties, kan het voor ventilatielucht met lage geurconcentraties ook BBT zijn om de lucht niet te behandelen in een geurverwijderingsinstallatie, maar te emitteren via een hoge schoorsteen. Indien uit een geurstudie blijkt dat de hoge schoorsteen alleen niet volstaat om de geurhinder in de omgeving tot op een aanvaardbaar niveau te beperken, is het BBT om bijkomend een geurverwijderingsstap, b.v. een biofilter te voorzien. Indien uit een geurstudie blijkt dat de schoorsteen alleen wel volstaat om de geurhinder tot op een aanvaardbaar niveau te beperken, is bijkomende installatie van een geurverwijderingsinstallatie, b.v. een biofilter, geen BBT.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren