Afgezogen proces- en ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH₃ te verwijderen

Terug naar het overzicht

Afgezogen proces- en ventilatielucht behandelen in een zure wasser om NH3 te verwijderen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor alle luchtstromen die hoge NH3 concentraties bevatten. Voor champignonsubstraatbedrijven is deze maatregel wel BBT voor de lucht van de fase I compostering, doch niet voor de lucht van de fase II en III compostering.

Studie BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2005
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Lucht
    • NH3
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Biologische behandeling van afval
      • Compostering gesloten systemen