Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof bij het transporteren, het laden en het lossen van stuifgevoelige materialen.

Terug naar het overzicht

Afdoende maatregelen treffen ter beperking van de verspreiding van stof bij het transporteren, het laden en het lossen van stuifgevoelige materialen.
Techniektype
BBT
Studie BBT voor schrootverwerking en sloperij
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie september 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Stof
Sectoren
 • Afvalverwerking
  • Mechanische behandeling van afval
   • Mechanische behandeling in shredders van metaalafval
   • Kabelbewerkingsbedrijven
   • Sloperijen