BBT voor voorkoming & beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken

tandarts
Terug naar filteroverzicht

Deze studie staat momenteel on hold.

Bij de start van deze studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van: LNE Afdeling Milieuvergunningen, VMM, VVT, ZNA Middelheim, AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, AZ Sint-Lucas, AZ Groeninge, ABESCO/UZ Antwerpen, UZ Leuven, UZ Gent, Envicas, Arseus, DRS, Dürr Dental.
In het kader van deze studie organiseerde VMM in 2023 een tweede meetcampagne bij tandartspraktijken. De resultaten van deze tweede meetcampagne waren echter niet voldoende om de BBT-studie te kunnen herstarten. Daarom is besloten om de studie voorlopig on hold te houden, in afwachting van aanvullende informatie. 

U kan wel de laatste draft versie raadplegen.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be

Scope

Sector

De studie is gericht op tandartspraktijken waarbij amalgaamhoudend afvalwater ontstaat en wordt geloosd. Het betreft praktijken met één of meer beoefenaars van de tandheelkunde, incl. de afdeling tandheelkunde in ziekenhuizen en opleidingscentra voor tandartsen, uitgerust met installatie en instrumenten voor het bereiden, het aanbrengen of het verwijderen van tandamalgaam. Amalgaam is een product dat verkregen wordt door de vermenging van een metaalpoeder met een bepaalde hoeveelheid metallisch kwik, en gebruikt wordt in tandartspraktijken om tandvullingen te vervaardigen. Ook mobiele tandheelkundige eenheden vallen onder de scope van de studie. Onder mobiele tandheelkundige eenheden maakt men een onderscheid tussen enerzijds mobiele klinieken, of tandartsenbussen, en anderzijds mobiele, verplaatsbare, behandelingseenheden. De behandelingseenheid omvat een mobiele tandartsstoel, verplaatsbare operatielamp en draagbare tandheelkundige unit met mogelijkheden om ter plaatse restauratieve tandheelkunde te verlenen. Deze apparatuur moet de tandarts toelaten dezelfde reguliere tandheelkundige behandelingen uit te voeren bij de persoon thuis of in een verzorgingsinstelling als in de tandartspraktijk.

Milieu-aspecten

De studie is gericht op de lozing van amalgaamhoudend afvalwater Focus ligt dan wel op de lozing van kwik, ook de lozing van andere amalgaamcomponenten zal worden voorkomen/beperkt door de bestudeerde beschikbare milieuvriendelijke technieken.

De voorkoming en de beperking van amalgaamhoudend afvalwater is onlosmakelijk verbonden met de preventie en het beheer (opslag en afgifte) van amalgaamhoudend afval in de tandartspraktijken. De studie zal bijgevolg ook dienaangaande technieken evalueren, BBT selecteren en aanbevelingen voor aanpassing/aanvulling van de huidige milieuregelgeving formuleren. Het vervoer en de verwerking van amalgaamhoudend afval vallen buiten de scope van de studie, in die zin dat hier geen BBT aanbevelingen voor worden geformuleerd. Met het oog op de lezers, o.a. tandartsen, worden het vervoer en de verwerking van amalgaamhoudend afval in Vlaanderen echter geschetst. Evenals het vergunningskader voor het vervoer van amalgaamhoudend afval door mobiele tandheelkundige eenheden in Vlaanderen.

Ook andere milieu-aspecten, bv. de emissie van kwik naar de lucht, vallen, in se, buiten de scope van de studie, maar worden wel meegenomen in de beoordeling van de kandidaat BBT, voor zover dit cross-media aspecten zijn..