08/07/2021

Meetcampagne BBT-studie voor voorkoming & beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken uitgesteld tot voorjaar 2022

tandarts
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor voorkoming & beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken werd in 2016 on hold geplaatst in afwachting van de resultaten van een meetcampagne georganiseerd door VMM bij tandartspraktijken en de resultaten van het Zweedse Hg-rid-Life project (https://www.praktikertjanst.se/praktikertjanst-in-english/hg-rid-life-english/).

Uit de voorstudie uitgevoerd in 2020 is gebleken dat er momenteel voldoende informatie beschikbaar is om de studie herop te starten indien een bijkomende meetcampagne door VMM wordt georganiseerd bij tandartspraktijken. Door de aanhoudende Covid-19 pandemie werd deze meetcampagne uitgesteld tot het voorjaar 2022. Zodra de resultaten van de meetcampagne beschikbaar zijn, wordt de studie terug opgestart.

U kan in tussentijd de laatste draft versie van deze BBT-studie raadplegen via https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/voorkoming-en-beperking-van-amalgaamhoudend.

Inhoud
De studie is gericht op tandartspraktijken waarbij amalgaamhoudend afvalwater ontstaat en wordt geloosd. Het betreft praktijken met één of meer beoefenaars van de tandheelkunde, incl. de afdeling tandheelkunde in ziekenhuizen en opleidingscentra voor tandartsen, uitgerust met installatie en instrumenten voor het bereiden, het aanbrengen of het verwijderen van tandamalgaam.
De studie is verder gericht op de lozing van amalgaamhoudend afvalwater. Focus ligt dan wel op de lozing van kwik, ook de lozing van andere amalgaamcomponenten zal worden voorkomen/beperkt door de bestudeerde beschikbare milieuvriendelijke technieken.

Contactpersoon
Tim Goelen