24/11/2016

Draft versie van de BBT-studie voor voorkoming & beperking van amalgaamhoudend afvalwater bij tandartspraktijken beschikbaar

tandarts
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van deze studie organiseert VMM in 2017 een meetcampagne bij tandartspraktijken. In afwachting van de resultaten wordt de BBT-studie tijdelijk on hold gezet. U kan wel de laatste draft versie raadplegen.

Inhoud
De studie is gericht op tandartspraktijken waarbij amalgaamhoudend afvalwater ontstaat en wordt geloosd. Het betreft praktijken met één of meer beoefenaars van de tandheelkunde, incl. de afdeling tandheelkunde in ziekenhuizen en opleidingscentra voor tandartsen, uitgerust met installatie en instrumenten voor het bereiden, het aanbrengen of het verwijderen van tandamalgaam.
De studie is verder gericht op de lozing van amalgaamhoudend afvalwater. Focus ligt dan wel op de lozing van kwik, ook de lozing van andere amalgaamcomponenten zal worden voorkomen/beperkt door de bestudeerde beschikbare milieuvriendelijke technieken.