BBT voor de sector verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie

verf
Terug naar filteroverzicht

Download studie

In deze BBT-studie worden de Beste Beschikbare Technieken (BBT) bepaald voor de productie van verf, lak, vernis, drukinkt en lijm. Dit is een herziening van de in 1998 gepubliceerde studie. De studie focust op de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en stof naar de lucht en de emissies naar water. Bij de evaluatie van de technieken wordt rekening gehouden met alle milieucompartimenten én het kostenplaatje. Het reinigen van de tanks en vaten blijft de belangrijkste bron voor afvalstromen in de sector. Een optimale organisatie van de reinigingsactiviteiten is dan ook één van de als BBT geëvalueerde maatregelen om de VOS-emissies, het verbruik van grondstoffen en de hoeveelheid afvalstoffen te beperken. De uitstoot van VOS in de sector is al sterk afgenomen ten opzichte van 1990. Een betere inschatting van de VOS-houdende stromen (VOS-documenten) is echter wenselijk om verdere reductie mogelijk te maken. Voor de bedrijven met watergebaseerde productie zijn eerder de technieken voor het verminderen van (de verontreiniging van) afvalwater van belang.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot april 2014.

 

Extra info

Presentaties BBT-studiedag, 8 mei 2014

Verdere info over de herziening van deze studie vindt u terug in het nieuwsbericht Finale draft voor de BBT-studie Verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie beschikbaar

“Drukwerk in ketenperspectief” is een proefproject om extra aandacht te vestigen op de plaats van een bepaalde sector in de productieketen. Drukwerk, gezien in een cluster van drie sectoren (productie van drukinkt, grafische industrie en papierindustrie), vormt het onderwerp van deze studie. Meer info hierover vindt u terug in het nieuwsbericht Proefproject "Drukwerk in ketenperspectief"