19/07/2012

Enquête producenten verf, drukinkt en lijm

verf
Terug naar artikeloverzicht

In het kader van de BBT-studie Verf-, lak-, vernis-, drukinkt- en lijmproductie, is er een enquête gestuurd naar de betrokken producenten. Deze enquête heeft de bedoeling om enerzijds de VOS-emissies van deze activiteiten voor Vlaanderen in kaart te brengen en om anderzijds een goed beeld te krijgen van de gebruikte apparatuur en reeds genomen emissie-reductiemaatregelen in de Vlaamse bedrijven. Zonder de medewerking van de bedrijven is het namelijk niet mogelijk om een correcte inschatting te maken van de situatie in Vlaanderen. De enquête is grotendeels gelijkaardig aan deze die het VOS-gebruik in 2001 bevroeg. Zo kan optimaal vergeleken worden met de resultaten van 10 jaar geleden.

Hier volgen de twee vragenlijsten, die je kan invullen vóór 1/09/2012 : enquête verf/drukinkt en enquête lijm.