BBT-studie stookinstallaties en stationaire motoren - nieuwe, kleine en middelgrote

stookinstallatie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines zetten de chemische energie van verschillende brandstoffen om in thermische energie (warmte). Deze warmte wordt ofwel rechtstreeks gebruikt, ofwel wordt de thermische energie omgezet in mechanische energie (arbeid) die op zijn beurt omgezet kan worden in elektrische energie.

In 2002 publiceerde het BBT-kenniscentrum van VITO de BBT-studie voor stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines. In 2009 werd ook de BBT-studie voor verbranding van hernieuwbare brandstoffen aan het lijstje van Vlaamse BBT-studies toegevoegd. Ter aanvulling en gedeeltelijke update van deze studies, heeft het BBT-kenniscentrum in opdracht van de Vlaamse Overheid een studie uitgevoerd over de Beste Beschikbare Technieken voor nieuwe, kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines gestookt met fossiele brandstoffen.

Het doel van deze nieuwe BBT-studie is om eerst en vooral de beschikbare informatie over de milieu-impact van het gebruik van kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines te verzamelen. Vervolgens is nagegaan welke milieumaatregelen beschikbaar zijn om deze milieu-impact te beperken en/of reduceren.

Deze studie richt zich specifiek op nieuwe installaties, dit wil zeggen nog te installeren en te vergunnen installaties.

Terwijl het in de BBT-studie van 2002 vooral ging om grote installaties met een vermogen boven de 50 MWth, is de focus in deze studie enkel gelegd op kleine en middelgrote installaties.

Kleine en middelgrote installaties en stationaire motoren kennen een brede range van toepassingen: men vindt ze terug in tuinbouwtoepassingen, ziekenhuizen, chemische bedrijven en andere industriële sectoren. De installaties kunnen daarnaast ook bedreven worden op verschillende types van brandstoffen, zowel van fossiele als hernieuwbare aard. Daar in de BBT-studie van 2009 enkel naar hernieuwbare brandstoffen wordt gekeken, wordt in deze studie de focus gelegd op fossiele brandstoffen, van  zowel vaste vloeibare brandstoffen als gasvormige aard.

Wat betreft milieu-aspecten, gaat de aandacht voornamelijk naar emissies naar de lucht, van zowel NOx, SO2 en fijn stof.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2012.