14/01/2014

TWG-meeting BREF CWW

afvalwater
Terug naar artikeloverzicht

De final meeting (Sevilla, 10-13/12/13) had als doel om de BBT-conclusies te bediscussiëren in voorbereiding van de final draft van de BREF CWW. Bijzondere aandacht is gegaan naar de BAT-AELs (BBT-GEN) in verband met afvalwaterlozing. Deze jaarlijkse gemiddelden zijn gebaseerd op lozingsdata (2007-2008, met update in 2012) van chemische GPBV-bedrijven die via vragenlijsten werden verzameld tijdens de herziening van de BREF CWW en waarover voldoende achtergrondinformatie beschikbaar was. De BREF CWW bevat geen BAT-AELs betreffende luchtemissies.

De volgende stappen die het EIPPCB zal nemen in de herziening van de BREF CWW zijn o.a. verwerken van de afwijkende standpunten (split views van een aantal TWG leden),  actualiseren van de BBT-conclusies (hoofdstuk 4) en opstellen van slotopmerkingen en aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden (hoofdstuk 6 ).  Na een laatste consultatieperiode waarin de leden TWG kunnen controleren of aanpassingen/aanvullingen van de BREF CWW conform de conclusies van de final meeting zijn, zal de BREF CWW gefinaliseerd worden. De publicatie van de BBT-conclusies van de BREF CWW wordt eind 2014 verwacht.