10/12/2014

Finale draft BREF Non-Ferro gepubliceerd

non-ferro
Terug naar artikeloverzicht

Op 8 oktober 2014 publiceerde het Europees IPPC Bureau de finale draft van de BREF Non-Ferrous Metals Industries (NFM): http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/nfm.html.

Op donderdag 4 december 2014 werd deze finale draft besproken op het IED Art. 13 Forum. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de zwavelzuurproductie, wat uiteindelijk niet in de NFM BREF wordt opgenomen. Dit proces zal worden opgenomen in de herziening van de BREF LVIC. De commentaren tijdens het IED Art. 13 Forum worden in overweging genomen en vervolgens zal de NFM BREF worden voorgelegd aan het Comité.