BBT-studie glastuinbouw

glastuinbouw
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de glastuinbouw. De glastuinbouwsector in Vlaanderen staat vooral gekend omwille van het hoge energieverbruik, de luchtemissies en in specifieke situaties de lichthinder. De bestudeerde milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op deze drie thema's. De overige milieuthema's die aan bod komen in voorliggende studie zijn water, afvalwater, chemicaliën, afval, bodem, geur, en geluid en trillingen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2005.