BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen

asbest golfplaten
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : OVAM, Departement Omgeving - Afdeling GOP, FOD WASO, VMM, GO4CIRCLE, OVB, VEB, Vlaamse Confederatie Bouw - Grondbank vzw, TRACIMAT (deel werven), CERTIPRO, COPRO

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.

Scope

Deze BBT-studie is gericht op de behandeling van historische asbestvervuiling aanwezig in bepaalde reststromen, zoals bodem- en puinlagen. De focus ligt hierbij op volgende thema's:

  • Analyse van de reinigbaarheidscriteria van asbesthoudende grond- of puin
  • Milieubeschermende maatregelen bij behandeling van asbesthoudende grond- of puin
  • Omgang met asbesthoudende grond- of puin op werven, wanneer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld tijdens de uitvoeringsfase van bouw- of sloopactiviteiten

In een latere fase kunnen ook het transport van asbesthoudende stromen en methodes voor immobilisatie in beschouwing worden genomen.