24/04/2019

Opmaak BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen

asbest
Terug naar artikeloverzicht

In het huidige Vlaamse asbestbeleid ligt de focus op het selectief verwijderen van asbest. In bepaalde mengstromen is er echter nog een historische vervuiling aanwezig, zoals in met asbest verontreinigde bodem- en puinlagen.

In deze BBT-studie over de behandeling van die asbesthoudende reststromen ligt de focus op volgende thema's:

  • Analyse van de reinigbaarheidscriteria van asbesthoudende grond- of puin
  • Milieubeschermende maatregelen bij behandeling van asbesthoudende grond- of puin
  • Omgang met asbesthoudende grond- of puin op werven, wanneer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld tijdens de uitvoeringsfase van bouw- of sloopactiviteiten

In een latere fase kunnen ook het transport van asbesthoudende stromen en methodes voor immobilisatie in beschouwing worden genomen.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Adriaan Pelckmans.