17/09/2022

Eerste draft van de BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen bezorgd aan het begeleidingscomité

Asbest
Terug naar artikeloverzicht

De eerste draft van de BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen werd bezorgd aan het begeleidingscomité (BC).

In deze draft werden onder andere het hoofdstuk rond procesbeschrijving en milieuaspecten, en het hoofdstuk met beschikbare milieuvriendelijke technieken uitgewerkt. In deze hoofdstukken ligt de focus op de reinigbaarheid van asbesthoudende grond- en puinstromen, de milieubeschermende maatregelen ter hoogte van de centra voor grondreiniging (CGR) en het transport van asbesthoudende stromen van en naar de CGR.

Het BC krijgt nu de kans om haar opmerkingen bij deze draft te formuleren. Die zullen worden besproken op het volgende overleg met het BC in oktober.