BBT-voorstudie water

wateroppervlak
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Aanleiding voor de voorstudie

Op de stuurgroepvergadering van 18 juni 2021 (ST83) werden twee nieuwe voorstellen rond het thema water besproken:

  • BBT voor de captatie van water uit waterlopen en het duurzaamzame gebruik van dit water
  • Opwerken van effluent tot kwalitatief irrigatiewater

Gezien de brede vraag en complexiteit vanuit BBT standpunt, werd beslist dat VITO in 2021 een voorstudie zou uitvoeren om een afbakening te doen van de scope voor één of meerdere BBT-studies rond het thema water en of dit gekaderd kan worden in beleidsplannen rond watervoorziening.

 

Doelstelling van de voorstudie

Deze voorstudie heeft als doel om een voorstel te doen tot de opmaak van nieuwe BBT-studies en een herziening van bestaande BBT-studies rond het thema ‘duurzaam waterverbruik’ waarbij de focus ligt op maatregelen en technieken op het vlak van:

  • Waterbesparing
  • Slim watergebruik: Gebruik van het juiste water (fit-for-use) op de juiste plaats op het juiste moment, met aandacht voor alternatieve waterbronnen
  • Sluiten van de waterketen
  • Duurzame wateronttrekking