BBT-studie voor de onttrekking van oppervlaktewater

oppervlaktewater
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van :  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Polders en wateringen, Provincie Antwerpen, Provincie West Vlaanderen, Provincie Limburg, Provincie Vlaams Brabant, Provincie Oost Vlaanderen, Departement Omgeving – GOP, Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, Kustpolder en Waterkwaliteit provincie West-Vlaanderen, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA), Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Minaraad, VLAKWA, Watercircle 

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Het doel van de studie is o.a. om: 

  • De sectoren in kaart te brengen die de meeste milieuhinder veroorzaken door captatie van oppervlaktewater (bevaarbare en onbevaarbare waterlopen);
  • Maatregelen te inventariseren die kunnen genomen worden om milieuhinder door captatie te voorkomen of te beperken; 
  • Een stappenplan uit te werken over welke laagwaardige waterbronnen op welk moment gebruikt mogen worden;
  • BBT (Beste Beschikbare Technieken) te selecteren uit de geïnventariseerde maatregelen;
  • Aanbevelingen te formuleren naar milieuregelgeving (VLAREM) en milieusubsidies (ecologiepremie) op basis van de BBT.