Code van goede praktijk bij gebruik stortgoten, vulbuizen en vulpijpen

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Het uiteinde van deze laadsystemen dient men zo laag mogelijk tegen de laadeenheid (ruim lichter of schip, laadbak vrachtwagen, laadbak wagon) te brengen. Hoe korter de afstand tussen het uiteinde van het laadsysteem en het valpunt hoe beperkter de invloed van de wind op het stortgoed. De stofontwikkeling als gevolg van de impact bij het vallen wordt met deze maatregel niet vermeden. Men kan hiervoor wel het uiteinde van het laadsysteem tot in het reeds gestorte goed laten zakken(niet toepasbaar bij open stortgoten). Op die manier wordt de stofwolk gevormd in het vulsysteem zelf en afgeschermd door het onderliggende stortgoed. De operator moet daarbij steeds waakzaam zijn dat de vulbuis/pijp zich niet volledig vult en het syteem doet opstoppen.

Toepassingsgebied

De maatregel is toepasbaar bij alle goederen die gelost mogen worden met deze systemen. De laatste maatregel, vulbuis/pijp tot in het stortgoed laten zakken, is niet geschikt voor alle systemen. De krachten die zich ontwikkelen bij het neervallen van het goed moeten immers opgevangen worden door de vulpijp. Te hoge krachten kunnen het laadsysteem stuk maken.

 Stofemissies

 De impact op de stofemissies is weergegeven in Figuur 28.

 

                                                  A                                              B                                             C

Figuur 28: Impact van code van goede praktijk bij vulbuizen/vulpijpen; A: geen maatregel, B: vulbuis/pijp zo kort mogelijk bij het stortpunt brengen, C: vulbuis/pijp tot in stortgoed laten zakken.

Het toepassen van de code van goede praktijk alleen zal voor S1-S2 goederen niet voldoende zijn om stofemissies te vermijden. Voor deze goederen zullen bijkomende maatregelen nodig zijn die de valsnelheid van het goed vertragen (S-bochten aan uiteinde of valpijp met keerschotten) of er voor zorgen dat het gevormde stof niet kan ontsnappen (laadbalg met automatische hoogteregeling). Deze maatregelen worden besproken in Aanpassen uiteinde (S-bocht, visbek, laadbalg, rubberflappen).

Andere milieu-impact

Geen

Economische informatie

Geen bijkomende kosten.