BBT voor textielveredeling

In dit BBT-rapport worden de Beste Beschikbare Technieken aangegeven om de milieu-effecten binnen de textielveredeling te minimaliseren door preventie, procesgeïntegreerde maatregelen, maatregelen voor hergebruik van afvalstromen en end-of-pipe technieken. De belangrijkste milieu-impact van de sector zijn de emissies naar water, omdat in de veredeling meestal natte processen toegepast worden. Luchtemissies zijn voornamelijk het gevolg van het gebruik van solventen in het bedrukken en aanbrengen van backinglaag voor tapijt.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 1998.

De studie als PDF downloaden (3429 KB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, textielveredeling: 41.4

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

Gerelateerde studies