BBT voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

Deze studie heeft tot doel binnen de oppervlaktebehandelende sector technieken op te sporen die de milieu-impact beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse Overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie.

De studie is een herwerking en uitbreiding van de oudere BBT-studies ‘Elektrolytisch behandelen, chemisch behandelen en ontvetten met oplosmiddelen van metalen’ en ‘Thermisch verzinken’. Bij deze herziening werd de nadruk gelegd op de afvalwaterproblematiek van de sector en het wetgevend kader rond thermische reinigingsinstallaties. De conclusies van de BREF voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastics werden hierbij in rekening gebracht.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2008.

De studie als PDF downloaden (3.4 MB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Aanbrengen van bedekkingsmiddelen: 4.2, 4.4, 4.6
  • Vervaardigen van elektrische en elektronische toestellen: 12.4
  • Opslag en oppervlaktebehandeling van kunststoffen: 23.2, 23.4
  • Oppervlaktebehandeling van metalen: 29.5.3, 29.5.5, 29.5.6, 29.5.7
  • Oppervlaktereiniging met organische oplosmiddelen: 59.2

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Bevragingen rond voorstudies van verschillende BBT-sectoren 04/09/2012 - 13:19