BBT-studie voor dranken

Dit BBT-rapport bevat een inventaris van de maatregelen die kunnen genomen worden om milieuhinder in de drankensector te voorkomen of te beperken, alsmede het BBT advies daaromtrent. Naast een BBT-selectie, worden ook aanbevelingen geformuleerd richting milieuwetgeving (Vlarem) en milieusubsidies (ecologiepremie) Speciale aandacht gaat naar de productie van mout, bier, gedistilleerde alcoholische dranken, wijn en niet-alcoholische dranken. De belangrijkste milieu-items voor de Vlaamse drankenindustrie zijn water en afvalwater, energie, afval/nevenstromen en lucht/geur/stof. Overige bestudeerde milieu-items zijn: bodem, geluid/trillingen en chemicaliën.

De studie als PDF downloaden (2.75 MB)     Bijlage 2A - Bijlage 2B - Bijlage 2C (xls)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Bereiding van dranken: 10

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar deze rubriek.

Gerelateerde studie