Tracimat vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Kunstlaan 20
1000
Brussel
02/545.58.60
info@tracimat.be
http://www.tracimat.be

Omschrijving activiteiten

Tracimat gaat via een traceerbaarheidssysteem na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerken met als doel voor zoveel mogelijk zuivere materialen hoogwaardige recyclage mogelijk te maken. Hierbij wordt ook een databank opgebouwd die een basis vormt voor de verdere ontwikkeling van Urban Mining. Naast haar wettelijke taken participeert Tracimat in regionale en internationale onderzoeksprojecten op zoek naar oplossingen om de circulaire economie in de bouw te versterken en werken we ook samen met materialenproducenten en onderzoekinstellingen.
Via opleidingen aan alle stakeholders in de keten wordt de opgedane kennis terug verspreid.

Producten en diensten

Extra info

Eind augustus ’17 heeft minister Schauvliege de vzw Tracimat als sloopbeheerorganisatie erkend. De vzw kan nu via het traceerbaarheidssysteem dat zij heeft uitgewerkt, toezicht houden op het correcte verloop van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Een sloopbeheerorganisatie zoals Tracimat houdt via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht op het correcte verloop van selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak, en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, worden gevaarlijke afvalstoffen correct en veilig verwijderd en komen zuiverdere afvalstromen vrij met hoogwaardigere recyclagemogelijkheden. Op de cruciale momenten in het ketensysteem voert Tracimat de nodige controles uit en worden documenten uitgereikt op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Een sloopopvolging via Tracimat heeft voordelen voor al de betrokken partijen: voor bouwheer, sloper en breker. Er wordt een volledige inventaris opgesteld van al de bouw- en afvalstoffen die vrijkomen bij de werken. Daardoor kunnen de sloopwerken correct en marktconform worden aanbesteed en zijn er minder verrassingen en vertragingen tijdens de uitvoering van de werken. Ook kan hierdoor tijdig worden nagedacht over recyclage- en hergebruiksmogelijkheden van de materialen aanwezig in het te slopen gebouw of infrastructuurwerk.

Dankzij het systeem van Tracimat zullen ook zuiverdere afvalstromen vrijkomen waardoor de opstap naar hoogwaardige toepassingen gemakkelijker wordt. Bovendien maakt een goedwerkend traceringssysteem het mogelijk gerichtere controles uit te voeren waar zich effectief problemen voordoen. Met Tracimat neemt de bouwsector het voortouw in een doeltreffend asbest- en afvalbeleid en draagt zij bij tot een echte circulaire economie. 

Het initiatief wordt gedragen door de verenigingen van slopers (CASO), producenten van recycling granulaten (FPRG) en raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). 

In augustus 2018 is bij de brekers van bouw- en slooppuin een nieuw acceptatiebeleid in voege getreden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen tussen puin met een laag milieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisico-profiel (HMRP). Bij laag milieurisico puin is de herkomst van het puin gewaarborgd en is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoog milieurisico puin daarentegen zijn er onvoldoende garanties over de herkomst van het puin en bijgevolg over de milieuhygiënische kwaliteit van het puin. Het risico op vervuiling van de granulaten is reëel. Sinds die datum kan de breker het bouw- en slooppuin dat het traceerbaarheidssysteem van Tracimat heeft doorlopen, efficiënter en bijgevolg goedkoper kunnen behandelen dan het puin dat dit systeem niet volgde.