Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen - Provincie Oost-Vlaanderen

Terug naar filteroverzicht

Contact

Woodrow Wilsonplein 2
9000
Gent
092677807
dubo@oost-vlaanderen.be

Omschrijving activiteiten

Verlenen van advies en expertise over duurzaam wonen en bouwen aan openbare besturen en burgers.

Producten en diensten

 • diensten
  • beurzen
   • milieu
  • brownfieldontwikkeling
  • financiëringsprogramma
  • monumentenzorg
   • restauratie en renovatie
   • studie en advies
  • overheidsinstellingen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • subsidies
   • vergunningen
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • preventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
  • isolatie
   • isolatiematerialen
    • energiezuinige beglazing
    • kunststoffen
     • andere materialen
     • glaswol
     • polystyreen
     • PUR
     • rotswol
    • natuurlijke
     • andere materialen
     • kurk
     • papier
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
   • producten
    • energiezuinige armaturen
    • luxmeters
    • spaarlampen
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies