PowerPulse

Terug naar filteroverzicht

Contact

Kardinaal Mercierplein 1/101
2800
Mechelen
info@power-pulse.be
http://www.power-pulse.com

Omschrijving activiteiten

PowerPulse is een onafhankelijke energieconsultant die energie-intensieve bedrijven in binnen- en buitenland adviseert rond de aankoopstrategie van energie (elektriciteit, gas, garanties van oorsprong, CO2-emissierechten...) door het opvolgen van de evoluties op de internationale markten. Daarnaast voert PowerPulse technische studies uit rond de introductie van duurzame energie-assets (PV, wind, WKK, e-boiler, laadpalen...) waarbij de impact op het energieverbruik en de mogelijkheden op de flexibiliteitsmarkt in kaart worden gebracht. Ten slotte stelt PowerPulse roadmaps op om het kantelpunt te bepalen voor de transitie naar een duurzame energieasset of energievector om de duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2030 en 2050 te bereiken.

Producten en diensten

Extra info

Energie-intensieve bedrijven staan voor grote uitdagingen. Traditionele energiebronnen worden schaarser en duurder. Tegelijkertijd zijn nieuwe energiebronnen vaak nog onbekend terrein. In een snel veranderende wereld, gekenmerkt door een energiemarkt in volle transitie, gelooft PowerPulse dat alle actoren op de energiemarkt beter moeten integreren in het systeem en wil u dichter bij het energiesysteem brengen.

Als onafhankelijke partner ontwikkelen en controleren we proactief een kostenefficiënte energiemanagementstrategie, ontwerpen en implementeren we efficiëntieverhogende projecten vanuit een marktperspectief en helpen we bij het ontwikkelen van een bedrijfsklimaatstrategie die echt een verschil zal maken voor u en het milieu.

De energiemarkt opent zich snel voor nieuwe spelers, zowel aan de kant van het energieverbruik als aan de kant van de productie. PowerPulse helpt iedereen die een actievere rol wil spelen in het energiesysteem. Met onze vermogensmodellering voor de lange termijn begeleiden we beleidsmakers en energieproducenten in de complexe energiemarkt, zodat ze de robuustheid van hun beslissingen kunnen testen in een reeks regelgevings- en marktscenario's.

Op basis van onze technisch-economische expertise streven we ernaar neutraal en tastbaar advies te geven dat is afgestemd op de behoeften van de klant en zijn bedrijfsfilosofie. Ondersteund door objectieve prognosemodellen, voor een solide resultaat met een gegarandeerde financiële impact. Ondersteund door een vlotte en transparante communicatie, met duidelijke en gepersonaliseerde rapporten.