COGEN Vlaanderen vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Zwartzustersstraat 16, bus 0102
3000
Leuven
016/58 59 97
info@cogenvlaanderen.be
http://www.cogenvlaanderen.be

Omschrijving activiteiten

Expertise-orgaan voor warmte-krachtkoppeling (WKK) in Vlaanderen.

Producten en diensten

 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
   • distributeur
    • gemengde intercommunale
    • zuivere intercommunale
   • producent
    • gasturbines
    • kerncentrale
    • pompturbines
    • thermische centrale
    • turbo-jet centrale
    • waterkrachtcentrales
   • producten
    • alternatoren-generatoren
    • batterijen
    • batterijladers
    • brandstofcellen
    • elektrische uitrusting
     • isolatoren
     • kabels
     • meet-, regel- en controle-instrumenten
     • noodstroomvoedingen
     • transformatoren
    • noodstroomvoedingen
  • fossiele brandstoffen
   • aardgas
    • branders
    • distributie
    • installaties
    • ketels
    • low-NOx branders
    • meters
    • transport
   • L.P.G.
   • petroleum
    • additieven
    • branders
    • dampretoursystemen
    • erkend installateur
    • installaties
    • ketels
    • leverancier
    • low-NOx branders
    • raffinage
    • tanks
   • propaan
    • butaan
     • branders
     • erkend installateur
     • installaties
     • ketels
     • leverancier
     • low-NOx branders
     • tanks
   • steenkool
    • branders
    • installaties
    • ketels
    • kolenbehandeling
    • kolenvergassing
    • leverancier
    • low-NOx branders
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • overige producten
   • chemicaliën
   • compressoren
   • condensatoren
   • meet- en regelapparatuur
   • piping
   • pompen
   • schakelborden
   • turbines
   • ventilatoren
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • proces-optimalisatie

Extra info

COGEN Vlaanderen stelt zich tot missie om een betere wereld te creëren en meer concreet om bij te dragen tot de realisatie van klimaatneutraliteit tegen 2050. 

In haar visie ziet zij de rol van cogeneratie als sluitsteen van het op hernieuwbare productie gebaseerde energiesysteem,dat evolueert richting klimaatneutraliteit. Cogeneratie brengt hierbij gegarandeerde leveringszekerheid en hoogst mogelijke energie-efficiëntie. COGEN Vlaanderen neemt de rol op van aanjager van de energietransitie. 


De strategie van COGEN Vlaanderen bestaat uit volgende peilers: 

 • COGEN Vlaanderen is een ledenorganisatie die de opportuniteiten en kansen van de transitie toont, en tegelijk innovaties onderzoekt die een antwoord bieden op uitdagingen die de transitie voor de sector meebrengt. 
 • COGEN Vlaanderen is het centrale aanspreekpunt voor kennis en informatie over cogeneratie en haar rol als sluitsteen in het energiesysteem, en dit met het oog op het objectief informeren en ondersteunen van al wie betrokken is bij cogeneratie. 
 • COGEN Vlaanderen biedt een platform waar alle betrokken partijen in contact komen, kennis en informatie uitwisselen en samenwerken om de energietransitie vorm te geven. 
 • COGEN Vlaanderen realiseert vanuit een quintuple helix*-benadering samen met de stakeholders, kennis-en informatie-uitwisseling naar de ruime maatschappij.


  *Quintuple helix : Overheid, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappij, milieu
 

Wil je meer weten?
Ontdek hier wat COGEN voor jouw bedrijf kan betekenen of volg ons via nieuwsbrief, Twitter…