Nieuw op EMIS

19/10/2017

Maar liefst 51% van de 2 254 deelnemers aan de campagne ‘Steek je kop niet in ’t zand… weet jij welk grondwater uit je put komt?’ gebruikt putwater om te drinken, te koken, de afwas te doen of zichzelf te wassen. Om gezondheidsrisico’s te beperken, zou bij deze vormen van gebruik de kwaliteit van het putwater regelmatig gecontroleerd moeten worden. Dit wordt vaak niet gedaan.©

18/10/2017

Het Interreg-project Rawfill gaat op zoek naar een specifieke aanpak voor het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.

17/10/2017

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

17/10/2017

Op 13 oktober heeft de Raad (Milieu) zijn standpunt vastgesteld over de verordening inzake de verdeling van de inspanningen, die bindende jaarlijkse emissiestreefcijfers voor elke lidstaat voor de periode 2021-2030 bevat.

17/10/2017

De Raad Milieu bepaalde op 13 oktober zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over een verordening tot vaststelling van nieuwe boekhoudregels en bindende afspraken voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gebruik van gronden en bossen in de EU in de periode 2021‑2030 duurzamer en klimaatvriendelijker wordt. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen en het klimaat beter beschermd. 

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving