Nieuw op EMIS

6/2/2017

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondertekende hiertoe samen met wereldwijde projectpartners een opstartovereenkomst. 

6/2/2017

De Europese Commissie heeft vandaag het eerste rapport gepubliceerd over de wijze waarop de lidstaten, waaronder België, de Europese milieuwetgeving uitvoeren. De Belgische federale en gewestelijke milieu-overheden staan positief tegenover deze Environmental Implementation Review.

6/2/2017

Verbetering van de toepassing van de EU-voorschriften op het vlak van afvalbeheer, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit en de kwaliteit en het beheer van water.

3/2/2017

Het tweede verslag over de stand van de energie-unie toont aan dat de modernisering van de Europese economie en de overgang naar een koolstofarme economie vorm krijgen.

3/2/2017

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), een van de gevestigde beleidsgebieden van de Europese Unie, moet worden gemoderniseerd en vereenvoudigd met het oog op de huidige uitdagingen op sociaal, politiek, economisch en milieugebied.

Volg ons op Twitter!

Actuele wetgeving